کد ملی
  کد ملی یا کد پرسنلی




 
 

با توجه به درخواست همکاران مبنی بر ویرایش پست بندی زمان ویرایش اطلاعات در روزهای هفتم و هشتم و نهم فروردین وجود خواهد داشت و بعد از این تاریخ امکان ویرایش وجود ندارد

نتیجه پست بندی بعد از انجام نقل و انتقلات انجام خواهد شد

بوم برای شیراز شهر های زرقان کوار خرامه و ارژن میباشد

بخشنامه پست بندی


نمون برگ امتیاز بندی پیش دبستانی وشرکتی


نمون برگ امتیاز بندی دانشگاه فرهنگیان